Аурел Гергей, експерт Google Ads

Добрият израз прави впечатление

Аз помагам на предприятия от цяла Евро да бъдат намерени по-добре в Google и така да спечелят повече клиенти. Това е с помощта на Google Ads, платените търсачки на Google.

Този вид онлайн реклама е много ефикасна, тъй като офертите могат да бъдат рекламирани точно тогава, когато ги търсят потенциални клиенти.

От 2004 г. се специализирах в областта на Google AdWords и съм официално признат професионалист от Google. Преди това дълги години работих като копирайтър в рекламни агенции.

Опитът ми като автор на рекламни текстове е много полезен за оптимизирането на Google AdWords, тъй като тук успехът се основава в най-голяма степен на думите: рекламираните ключови думи, текстовете на обявите и формулировките в националните страници. Добрият израз прави впечатление!